Werkkostenregeling kerstpakketten

Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gebruik te maken van de zogenoemde gerichte vrijstellingen.

Het kerstpakket (inclusief btw) valt onder de WKR in het forfait (de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom). Als de waarde van een kerstpakket meer dan 30% afwijkt van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden verstrekken, wordt het deel van de verstrekking dat meer dan gebruikelijk is tot het loon van de werknemer gerekend. Wordt de vrije ruimte overschreden dan is de werkgever 80% eindheffing (extra belasting) verschuldigd over het bedrag dat de vrije ruimte te boven gaat.

Voor een fiscaal vriendelijk kerstpakket moet u derhalve de vrije ruimte goed beoordelen. Als immers als gevolg van de verstrekking van het kerstpakket de vrije ruimte wordt overschreden, kan dit door de eindheffing duur uitpakken. In de loop van het kalenderjaar kan de vrije ruimte al benut zijn door onder meer de secundaire arbeidsvoorwaarden die u aan uw personeel biedt, zoals bedrijfsfitness en een fietsplan. Ook personeelsuitjes vallen (deels) onder de vrije ruimte.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of neemt contact op met uw accountant. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u voldoende vrije ruimte beschikbaar en bent u op zoek naar het perfecte cadeau voor uw medewerkers? Feelingz is al beschikbaar vanaf € 20 per medewerker. Wat is Feelingz?